Boek telefonisch:

010 737 1700

Instructie Risicoklasse 1 asbestverwijdering

Instructie Risicoklasse 1 Asbestverwijdering Asbestverwijderingswerkzaamheden kunnen uitgevoerd worden in risicoklasse 1, 2 of 2A. Deze risicoklasse-indeling is onder andere gebaseerd op het soort asbest en op de aard en staat van de asbesthoudende toepassing (bv. zitten de vezels goed vast in het materiaal of komen ze juist makkelijk vrij? Is de toepassing beschadigd? Hoe is het bevestigd?) De asbesthoudende producten die men zonder breuk of beschadiging kan verwijderen vallen in risicoklasse 1.

Verder lezen →

Deskundig asbestacceptant 1 (DAA) cursus + examen

Deskundig Asbest Acceptant (DAA): Leer asbest herkennen in afval en puin. Asbesthoudend (sloop)afval moet goed verwerkt worden. Een juiste verwerking is belangrijk om de veiligheid voor mens en milieu zeker te stellen. Uit meerdere onderzoeken van onder andere de Inspectie SZW is gebleken dat medewerkers van milieustraten, afvalpunten, afvalsorteerbedrijven en puinbrekers niet altijd even goed opgeleid zijn om asbest te herkennen. Met onze opleiding Deskundig Asbest Acceptant leert u hoe u asbest kunt herkennen en hoe u vervolgens moet handelen.

Verder lezen →

Deskundig asbestverwijderaar 1 (DAV-1) cursus + examen

DAV-1 cursus: leer deskundig asbest verwijderen Wil je leren hoe je asbest moet verwijderen of saneren? Dan moet je weten hoe je op een veilige manier met asbest omgaat, en hoe de decontaminatieprocedure in zijn werk gaat. Tijdens onze cursus Deskundig Asbestverwijderaar (DAV) in Rotterdam leer je alles over veiligheid omtrent asbest, en leer je te werken met adembeschermingsmiddelen. Na je DAV-1 examen krijg je een certificaat en ga je een mentortraject in.

Verder lezen →

Deskundig asbestverwijderaar 2 (DAV 2) cursus herhaling + examen

DAV-2 cursus (herhaling): Leer deskundig asbestverwijderen Na 3 jaar asbestverwijderen is het verplicht om je opnieuw te certificeren. In deze 1-daagse opleiding zal vooral aandacht besteed worden aan het op de juiste wijze verwijderen (emissie-arm) van asbesthoudend materiaal en het goed verpakken daarvan. Ook wordt er aandacht besteed aan het uitsluizen en het transport van asbest. Eventuele wijzigingen die in de afgelopen periode hebben plaatsgevonden komen uitaraard ook aan de orde.

Verder lezen →

Deskundig asbestverwijderaar 2 (DAV-2) cursus + examen

Nadat je als DAV-1 je praktijkperiode met succes hebt afgerond, mag je deelnemen aan de opleiding tot DAV-2. De opleiding zal vooral bestaan uit het op de juiste wijze (emissie-arm) verwijderen van asbesthoudend materiaal en het goed verpakken daarvan. Ook wordt er aandacht besteed aan het uitsluizen en het transport van asbest. Als DAV-2 moet je ook op de hoogte zijn van de maatregelen die je moet nemen in geval van calamiteiten.

Verder lezen →

Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA) cursus + examen

Op zoek naar een DTA Cursus, DTA Training of DTA Opleiding? DTA staat voor Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering. Leer als leidinggevende te werken aan asbestverwijderingsprojecten. Wat is de functie van Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA)? De Deskundige Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA) is verantwoordelijk voor de veilige uitvoering van alle voorkomende asbestverwijderingswerkzaamheden, van de inrichting van het werkgebied/containment tot de te hanteren werkwijzen bij het verwijderen van asbesthoudende materialen en de communicatie met betrokkenen. Hij/zij moet de risico’s kunnen beoordelen en, ter voorkoming van asbestvezelemissie, maatregelen nemen dan wel er op toe te zien dat dit gebeurt.

Verder lezen →

Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA) cursus herhaling + examen

Wat is de functie van DTA? De Deskundige Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA) is verantwoordelijk voor de veilige uitvoering van alle voorkomende asbestverwijderingswerkzaamheden, van de inrichting van het werkgebied/containment tot de te hanteren werkwijzen bij het verwijderen van asbesthoudende materialen en de communicatie met betrokkenen. De DTA moet de risico’s kunnen beoordelen en ter voorkoming van asbestvezelemissie maatregelen nemen dan wel er op toe te zien dat dit gebeurt. De DTA ziet toe op een zorgvuldige en correcte uitvoering van de maatregelen en moet bij incidenten c.

Verder lezen →