Boek telefonisch:

010 737 1700

Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA) cursus + examen

€1674,- exc. BTW


 • Gratis gezonde lunch

Eerstvolgende cursus:

Orbi Opleidingen wordt gewaardeerd

 • 4.7 / 5 op Google

 • 4.5 / 5 op Springest

 • 4.5 / 5 op Edubookers

Cursus specificaties
Cursus duur:
Taal cursus:
Certificerings instantie:

Op zoek naar een DTA Cursus, DTA Training of DTA Opleiding? DTA staat voor Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering. Leer als leidinggevende te werken aan asbestverwijderingsprojecten.

Wat is de functie van Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA)?

De Deskundige Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA) is verantwoordelijk voor de veilige uitvoering van alle voorkomende asbestverwijderingswerkzaamheden, van de inrichting van het werkgebied/containment tot de te hanteren werkwijzen bij het verwijderen van asbesthoudende materialen en de communicatie met betrokkenen. Hij/zij moet de risico’s kunnen beoordelen en, ter voorkoming van asbestvezelemissie, maatregelen nemen dan wel er op toe te zien dat dit gebeurt. De DTA ziet toe op een zorgvuldige en correcte uitvoering van de maatregelen en moet bij incidenten c.q. calamiteiten aanvullende maatregelen treffen. Hij/zij is ook verantwoordelijk voor het zorgvuldig bijhouden van het logboek, waar onder andere de werk- en rusttijden van iedere werknemer in vermeld moeten worden. Als de werkzaamheden zijn gedaan en de maatregelen zijn getroffen, moet de DTA bij oplevering aan de opdrachtgever aan kunnen geven welke maatregelen zijn getroffen en waar zich (afgeschermd of geïsoleerd) nog asbest bevindt.

Van de DTA wordt verwacht dat hij/zij na de opleiding:

 • een mondelinge instructie of voorlichting kan verzorgen;
 • toezicht kan houden op de werkzaamheden en zo nodig corrigerend kan optreden;
 • asbestverdachte materialen kan herkennen; en
 • tijdens het praktijkexamen logboekregistraties kan bijhouden

Inhoud van de DTA cursus

 • Asbest herkennen aan de hand van foto’s en monsterpotjes
 • De actuele wet- en regelgeving (o.a. Arbo-wet en wet milieubeheer)
 • Gezondheidsrisico’s
 • Asbestinventarisaties beoordelen
 • Werken volgens het werkplan en werken met een logboek
 • Presenteren van een asbestverwijderingswerk aan een opdrachtgever
 • Instructies geven en indien nodig corrigeren
 • Het leiden van een sanering

Voor wie is deze DTA cursus / training / opleiding?

De cursus is bedoeld voor medewerkers die leiding willen geven aan asbestverwijderingsprojecten. Deelnemers moeten in het bezit zijn van het geldig DAV-2 certificaat.

Wat wordt van u verwacht?

 • De facefit-test mag niet langer dan een jaar geleden afgenomen zijn.
 • Minimum leeftijd is 18 jaar.
 • De cursist moet de Nederlandse taal in woord en geschrift machtig zijn.
 • De cursist kan aantonen dat hij het tweede deel van het online instructieprogramma “adembescherming” heeft afgerond.
 • Het ‘oude’ DAV-certificaat en/of het nieuwe DAV-2 certificaat mogen niet langer dan 1 jaar verlopen zijn.
 • Kandidaat is niet opgenomen in de lijst van ingetrokken certificaathouders.

Wat kunt u verwachten van de DTA cursus?

Na het behalen van het examen voldoet de cursist aan de eindtermen zoals opgesteld in bijlage XIIIc (SC-510) en ontvangt een certificaat met een geldigheidsduur van 3 jaar.

Aan het eind van de 3-daagse cursus en het examen is de DTA voldoende voorbereid om leiding te geven aan DAV’s tijdens asbestverwijderingswerkzaamheden.

 • 3 Cursusdagen op locatie in Rotterdam (1,5 dag theorie en 1,5 dag praktijk)
 • 08:00 – 15:00 uur
 • Certificaat
 • Inclusief cursusmateriaal
 • inclusief lunch