Boek telefonisch:

010 737 1700

Asbest cursussen

In 2 dagen opgeleid worden tot asbestsaneerder? Dat kan zeker! Wij bieden verschillende asbest cursussen aan, die wekelijks starten. Wij brengen u de theoretische kennis en praktische vaardigheden bij. Wat bieden wij u nog meer? Deskundige begeleiding en een persoonlijke aanpak. Zodat u straks een asbestexpert bent met up-to-date kennis én 100% veilig kunt werken.

Startgarantie
€ 225,-
  • Gratis gezonde lunch

Startgarantie Inclusief examen
€ 950,-
  • Gratis gezonde lunch

Startgarantie Inclusief examen
€ 950,-
  • Gratis gezonde lunch

Startgarantie Inclusief examen
€ 924,-
  • Gratis gezonde lunch

Startgarantie Inclusief examen
€ 664,-
  • Gratis gezonde lunch

Startgarantie Inclusief examen Nu in 3 dagen
€ 1674,-
  • Gratis gezonde lunch

Startgarantie Inclusief examen
€ 1184,-
  • Gratis gezonde lunch

Onze Asbest cursussen

Asbest is een vezelachtig mineraal en is vanwege de vele goede eigenschappen in het verleden veel gebruikt, bijvoorbeeld in gebouwen. Asbest werd ook wel het “wondermineraal” genoemd. Helaas kunnen asbestvezels bij inademing diep in de longen doordringen en op termijn ziektes veroorzaken, met soms een fatale afloop. Bij activiteiten in het kader van verwijdering van asbest is er een risico dat er asbestvezels in de ademzone van medewerkers komen en dat er asbestvezelemissie plaatsvindt naar mens en milieu.

Om vezelemissie te voorkomen worden maatregelen genomen, die omschreven staan in het werkplan. De Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA) dient er op toe te zien dat dit gebeurt. De maatregelen kunnen bestaan uit het afschermen of isoleren van de bron. Daarnaast is er sprake van bronmaatregelen, dat wil zeggen: er worden maatregelen aan de bron genomen waardoor, bij het verwijderen, asbestvezelemissie wordt voorkomen of zo veel als mogelijk wordt beperkt.
Als de maatregelen zijn opgenomen in het werkplan, dan moeten deze door vakbekwame en betrokken medewerkers uitgevoerd worden. Dit laatste stelt eisen aan de training en de opleiding van medewerkers die deze activiteiten uitvoeren. De Deskundig Asbest Verwijderaar (DAV) dient zich bewust te zijn van de risico’s van asbestvezelemissie. Hij moet de maatregelen, die in het werkplan zijn opgenomen, accuraat uitvoeren. Ook moet hij de aanwijzingen, gegeven door de DTA, opvolgen. Uiteraard dient hij ook oog te hebben voor de overige veiligheidsaspecten en risico’s.

Orbi opleidingen verzorgt verschillende asbesttrainingen op locatie in Rotterdam. Als beginnend asbestverwijderaar start je met de DAV-1 cursus. Deze duurt twee dagen en bereidt je voor op het gebruik van adembeschermingsmiddelen en het betreden en verlaten van het werkgebied. Daarna ga je een werk-leerperiode in. Je gaat nu, onder begeleiding, praktijkervaringen opdoen die jou voorbereiden op het DAV-2 examen. Na de praktijkperiode ga je nog een dag naar de cursus DAV-2. Na het goed afsluiten van het examen ben je volwaardig asbestverwijderaar.

Heb je nog hogere ambities? Kies dan voor de cursus tot DTA. Na deze cursus ben je in staat om leiding te geven aan asbestverwijderaars en zorg je ervoor dat asbestsaneringen van begin tot eind volgens de regels uitgevoerd worden.