Boek telefonisch:

010 737 1700

Verontreinigde grond cursussen

Vloeistoffen en materialen die niet van nature in onze bodem of grondwater voorkomen, kunnen schadelijk zijn (bodemverontreiniging). Werken in verontreinigde grond brengt risico's met zich mee en daarom zijn er strenge regels opgesteld om u en het milieu te beschermen. Door een training bij ons te volgen kunt u de risico's beperken en leert u om veilig te werken. Bijvoorbeeld door extra maatregelen te nemen of meer aandacht te besteden aan bepaalde aspecten van uw werkzaamheden.

Inclusief examen
€ 475,-
  • Deskundig Leidinggevende Projecten
  • Cursus + examen in 2 dagen

Inclusief examen
€ 425,-
  • Cursus + examen in 1 dag

Inclusief examen
€ 150,-
  • Gratis gezonde lunch
  • Cursus + examen in 1 dag

Inclusief examen
€ 295,-
  • Geregistreerd Deskundig Leidinggevende Projecten (R-DLP)

Werken in verontreinigde grond

Bij het werken in en met verontreinigde bodem is het belangrijk dat er aandacht wordt besteed aan de veiligheids- en gezondheidsaspecten. Deze benodigde kennis wordt beheerd en up-to-date gehouden door het CROW-platform 'Werken in en met verontreinigde bodem'. De kennis is gebundeld in de CROW publicatie 400: Werken in en met verontreinigde bodem.

In deze "CROW publicatie 400" zijn alle werkzaamheden in en met verontreinigde bodem opgenomen. Zowel de uitgangspunten van ‘Werken in of met verontreinigde grond’ (publicatie 132) als die van ‘Kabels en leidingen in verontreinigde bodem’ (publicatie 307) zijn samengevoegd en teruggebracht tot één richtlijn.

Werken in verontreinigde grond

Bodemverontreiniging is de term die wordt gegeven aan stoffen of materialen die van nature niet in de bodem of het grondwater voorkomen. Deze stoffen kunnen leiden tot schade aan de gezondheid van mensen en tot schade aan het ecosysteem. Bodemverontreiniging is een vorm van milieuvervuiling.

Verontreinigingen worden vooral veroorzaakt door de onzorgvuldige omgang met schadelijke stoffen en het – legaal of illegaal, storten van (vuilnis) afval. Daar zijn veel voorbeelden van te vinden. Huizen in oude steden staan vaak op een metershoge laag die gevormd is door het eeuwenlang storten van stadsafval. In die laag ligt huisvuil en bouwresten van huizen, maar ook afval van kleine vervuilende industrieën als leerlooierijen en verffabrieken.

De verantwoordelijkheid van de DLP

Soms moet er in die vervuilde bodem gewerkt worden. Dat is niet zonder risico. Daarom zijn er strenge regels bepaald voor het werken in verontreinigde grond. En een belangrijke taak bij dit werk is weggelegd voor de DLP. De DLP wordt ingezet bij bodemsaneringsprojecten of bij werken in de bodem waar een verhoogd risico op blootstelling van gevaarlijke stoffen bestaat. De DLP ziet er op toe dat medewerkers zich houden aan de regels en afspraken. Hij controleert en waarborgt de veiligheid op de werkplek.