Boek telefonisch:

010 737 1700

Operationeel medewerker (OPM)

€150,- exc. BTW


 • Gratis gezonde lunch
 • Cursus + examen in 1 dag

Eerstvolgende cursus:

Orbi Opleidingen wordt gewaardeerd

 • 4.7 / 5 op Google

 • 4.5 / 5 op Springest

 • 4.5 / 5 op Edubookers

Cursus specificaties
Cursus duur:
Taal cursus:
Certificerings instantie:

Werken in of met verontreinigde grond neemt risico’s met zich mee. Een werkgever heeft de verantwoordelijkheid om voldoende voorlichting en onderricht te geven aan zijn werknemers. Werknemers die onvoldoende ervaring hebben met werkzaamheden in of met verontreinigde grond, moeten de cursus OPM (Operationeel Medewerker) hebben gevolgd. De cursus moet alle informatie bevatten over de risico’s en de te nemen maatregelen bij werkzaamheden in of met verontreinigde grond. Deze cursus geeft invulling aan de verplichte voorlichting en onderricht naar een werknemer.

Voor wie is de cursus bedoeld?

De OPM-cursus is bestemd voor alle operationele medewerkers (o.a. grondwerkers, machinisten, chauffeurs en monteurs) die betrokken zijn bij de uitvoering van werkzaamheden in of met verontreinigde grond, (grond)water of baggerspecie. Dit geldt bv. ook voor medewerkers van bedrijven waarbij de kans bestaat dat zij in aanraking komen met verontreinigde grond (denk daarbij aan nutsbedrijven)

Doel van de cursus

Na het volgen van de cursus ben je volledig op de hoogte van de basiskennis om verantwoord om te gaan met eventuele blootstellingsrisico’s. Daarnaast weet je ongewone situaties te herkennen en te melden bij de direct verantwoordelijke (de DLP op locatie).

Inhoud van de cursus

 • Blootstellingroutes en risico’s
 • De sanctiemogelijkheden van de arbeidsinspectie als handhaver.
 • De beschermingsniveaus volgens de arbeidshygiënische strategie.
 • Indeling in veiligheidsklassen.
 • De deskundigen en hun taken
 • Aanwezigheidsregistraties, toegangsbeleid en het doel van medische keuringen
 • Relatie naar project en bedrijfsmatige voorlichting en instructie (module 6)
 • Het doel van luchtkwaliteitsmetingen, alarmeringen en gevolgen voor de werkzaamheden
 • Zonering
 • Gebruik PBM
 • Asbest

Cursusinformatie

 • 1 Cursusdag op locatie in Rotterdam
 • 07:30 – 12:00 uur
 • Certificaat + pasje
 • Inclusief cursusmateriaal