Boek telefonisch:

010 737 1700

Gasmeten Cursus

€425,- exc. BTW


 • Cursus + examen in 1 dag

Eerstvolgende cursus:

Orbi Opleidingen wordt gewaardeerd

 • 4.7 / 5 op Google

 • 4.5 / 5 op Springest

 • 4.5 / 5 op Edubookers

Cursus specificaties
Cursus duur:
Taal cursus:
Certificerings instantie:

Bij het meten van gas ontstaan regelmatig problemen. Soms worden belangrijke zaken bij het meten niet herkend of begrepen. Soms worden meetresultaten niet juist geïnterpreteerd.

Cursisten leren om planmatig en veilig gasmeetapparatuur te bedienen en de vastgestelde waarde goed te interpreteren. Om te bepalen of een situatie al dan niet veilig is en of werkzaamheden veilig kunnen worden uitgevoerd moet dus een nauwkeurige meting gedaan worden.

Voor wie is de cursus bedoeld?

Onze cursus “gasmeten” is geschikt voor iedereen die Ox-, Ex- of Tox-metingen moet uitvoeren en interpreteren.

Belangrijk: Voor cursisten is het een vereiste dat zij VCA gecertificeerd zijn.

Doel van deze cursus

Na het volgen van de cursus gasmeten ben u zelfstandig in staat om planmatig en veilig gasmetingen uit te voeren en te interpreteren.

Inhoud van de cursus

 • Wettelijke regels
 • Gedrag van gassen en dampen
 • Brand- en explosiegevaar
 • Gevaren van zuurstof
 • Giftige stoffen
 • Eenheden en normen
 • De explosiegevaarmeting (Ex), De zuurstofmeting (Ox), Meting toxische stoffen (Tox)
 • PID-meting en Gasdetectiebuisjes
 • Controle besloten ruimtes
 • De gasvrij-verklaring
 • Besloten ruimten en de controle daarvan

In het praktijkdeel van de cursus gasmeten voeren de cursisten zelfstandig een aantal metingen uit en bepalen de betekenis van de meting (interpretatie)

Cursusinformatie

Vóór het examen wordt uw kennis getoetst d.m.v. een uitgebreid proefexamen.

 • 2 Cursusdagen op locatie in Rotterdam
 • Aansluitend theorie en praktijkexamen (na 15.00 uur)
 • 07:30 – 15:00 uur
 • Certificaat + pasje
 • Inclusief lunch