Boek telefonisch:

010 737 1700

R-DLP Cursus

€295,- exc. BTW


 • Geregistreerd Deskundig Leidinggevende Projecten (R-DLP)

Eerstvolgende cursus:

Orbi Opleidingen wordt gewaardeerd

 • 4.7 / 5 op Google

 • 4.5 / 5 op Springest

 • 4.5 / 5 op Edubookers

Cursus specificaties
Cursus duur:
Taal cursus:
Certificerings instantie:

Bij het werken in verontreinigde bodem of (water)bodem bestaat het risico van blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Daarom is het belangrijk dat er zorg en aandacht besteed wordt aan de veiligheids- en gezondheidsaspecten. Deze moeten voor de werknemers geborgd zijn. De nieuwe richtlijn CROW 400 “Werken in of met verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water” beschrijft een systematiek voor het bepalen van veiligheids- en gezondheidsrisico’s en de bijbehorende beschermende maatregelen. Kerngedachte daarbij is het risicogestuurd werken. Dit houdt in: het treffen van maatregelen waardoor risico’s worden voorkomen of beperkt.

Met de invoering van de nieuwe richtlijn CROW 400 zijn er ook een aantal zaken veranderd t.a.v. de deskundigheid. Hierin is bepaald dat bij de zwaardere veiligheidsklassen (Rood vluchtig, Zwart niet vluchtig en Zwart vluchtig) nu een R-DLP ingezet moet worden. De reguliere DLP wordt nu alleen ingezet bij de “lichtere” veiligheidsklassen. Aan de R-DLP worden extra eisen gesteld ten aanzien van het uitvoeren van bodemvochtigheids- en luchtkwaliteitsmetingen. Orbi Opleidingen bereidt je degelijk voor op het (externe) examen bij het CROW, wat bestaat uit een theorie- en een praktijkexamen.

Voor wie is deze R-DLP cursus bedoeld?

Met deze cursus word je voorbereid op het werken in de zwaardere veiligheidsklassen bij (water) bodemsaneringen. In principe hoef je geen vooropleiding te hebben (iedereen kan zich vrij inschrijven voor het examen), maar wij bevelen aan dat je minimaal DLP bent of eerst de reguliere DLP-cursus volgt. Je komt dan in ieder geval beter voorbereid op het examen.

Het is mogelijk om de R-DLP in één dag te doen als je al DLP bent. Wil je R-DLP worden en je bent nog geen DLP, dan bevelen wij de driedaags cursus aan (DLP + R-DLP).

Doel van de cursus R-DLP

Na de volledige DLP-cursus en zelfstudie van de CROW publicatie 400 bent je goed voorbereid op het examen R-DLP CROW 400. Wanneer je slaagt voor het theorie- en praktijkexamen dan ontvang je het R-DLP certificaat en word je opgenomen in het officiële register.

Inhoud van de R-DLP-cursus

 • Het in de praktijk kunnen toepassen van de CROW 400 publicatie
 • Arbo- en milieuwetgeving
 • Risicogestuurd werken
 • Taken van de veiligheidskundigen
 • Arbeidshygiënische strategie (AHS) beschermingsniveaus
 • Fasen in het bouwproces
 • V&G-plan
 • Controleren materiaal en materieel
 • Verrichten en interpreteren bodemvochtigheidsmetingen en luchtkwaliteitsmetingen
 • Handelen bij afwijkende of niet voorziene situaties
 • Herkennen van bodemvreemde materialen (waaronder asbest)
 • Zonering

Cusrsusinformatie

 • 3 Cursusdagen op locatie in Rotterdam
 • 07:30 – 15:00 uur
 • Inclusief lunch

Indien je al in het bezit bent van een DLP-certificaat kun je inschrijven voor de tweedaagse training

Exameninformatie

 • Het examen is een centraal examen en wordt afgenomen door CROW. Je dient daar een afspraak over te maken, omdat het een één op één examen is. Als je daar hulp bij nodig hebt, kunnen wij je daarbij helpen.

 • Het examen wordt door een examinator van CROW afgenomen volgens de eind- en toetstermen uit de CROW 400. De tetstermen kun je terugvinden in de publicatie (bijlage VI). Het examen bestaat uit een theorie- en praktijkdeel.

 • Theorie-examen

Het theorie examen duurt 3 uur. Je krijgt meerkeuzevragen en casusvragen. Bij de casus mag je gebruik maken van de CROW publicatie 400. Het theorie examen wordt afgenomen op verschillende locaties in het land.

 • Praktijk-examen

Het praktijk examen duurt 50 minuten en wordt afgenomen op een locatie in Nieuwegein. Het examen is een 1-op-1 examen. Meetapparatuur en hulpmiddelen worden ter beschikking gesteld maar het wordt aanbevolen om je eigen meetapparatuur mee te nemen. Meer informatie over dit examen kun je vinden op de website van CROW: www.crow.nl

 • Certificaat + pasje (5 jaar geldig)