Boek telefonisch:

010 737 1700

DLP Cursus

€475,- exc. BTW


 • Deskundig Leidinggevende Projecten
 • Cursus + examen in 2 dagen

Eerstvolgende cursus:

Orbi Opleidingen wordt gewaardeerd

 • 4.7 / 5 op Google

 • 4.5 / 5 op Springest

 • 4.5 / 5 op Edubookers

Cursus specificaties
Cursus duur:
Taal cursus:
Certificerings instantie:

Een DLP Cursus volgen? Bij het werken in verontreinigde grond is er sprake van mogelijke blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Het is daarom belangrijk dat de veiligheid en gezondheid van de medewerkers gewaarborgd wordt. De nieuwe CROW-publicatie 400 “Werken in of met verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water” bevat alle kennis die daarvoor nodig is. De DLP is de deskundige die continu op het werk aanwezig is en de veiligheid controleert en waarborgt.

Voor wie is deze DLP-cursus bedoeld?

De opleiding DLP is bedoeld voor personen die de functie van DLP (gaan) uitvoeren conform de CROW 400 en voor bv. uitvoerders, calculators, veiligheidskundigen, milieukundigen en werkvoorbereiders.

Doel van de cursus

Het doel van deze cursus is je op te leiden tot Deskundig Leidinggevende Projecten (DLP) conform CROW publicatie 400. Na het volgen van de cursus ben je volledig op de hoogte van alle kennis, conform de CROW 400. Je bent op de hoogte van de risico’s die zich voor kunnen doen en je kunt maatregelen treffen om de risico’s te beheersen. Je bent op de hoogte van de geldende wet- en regelgeving. Tijdens de cursus wordt ook aandacht besteed aan asbest in de grond en hoe daar mee om te gaan.

Inhoud van de DLP cursus

 • Het in de praktijk kunnen toepassen van de CROW publicatie 400
 • Rol van de DLP in de praktijk
 • Arbo- en milieuwetgeving
 • Het toepassen van de arbeidshygiënische maatregelen
 • Kosten in relatie tot contractvormen (RAW bestekken)
 • Bodemonderzoek
 • Asbest en regelgeving
 • Veiligheidsklassen en de maatregelen daarbinnen
 • Risicogestuurd werken
 • V&G-plannen ontwerp- en uitvoeringsfase
 • Invullen logboeken
 • Gezondheidskundige keuring
 • Instructie geven
 • Bodemvochtigheidsmetingen uitvoeren en interpreteren
 • Maatregelenpakketten praktisch toepassen
 • PBM en voorzieningen

Cursusinformatie

 • 1 Cursusdag op locatie in Rotterdam
 • Aansluitend examen
 • 07:30 – 15:00 uur
 • Certificaat + pasje (5 jaar geldig)
 • Inclusief lunch