Boek telefonisch:

010 737 1700

Deskundig asbestacceptant 1 (DAA) cursus + examen

€950,- exc. BTW


 • Gratis gezonde lunch

Eerstvolgende cursus:

Orbi Opleidingen wordt gewaardeerd

 • 4.7 / 5 op Google

 • 4.5 / 5 op Springest

 • 4.5 / 5 op Edubookers

Cursus specificaties
Cursus duur:
Taal cursus:
Certificerings instantie:

Deskundig Asbest Acceptant (DAA): Leer asbest herkennen in afval en puin.

Asbesthoudend (sloop)afval moet goed verwerkt worden. Een juiste verwerking is belangrijk om de veiligheid voor mens en milieu zeker te stellen. Uit meerdere onderzoeken van onder andere de Inspectie SZW is gebleken dat medewerkers van milieustraten, afvalpunten, afvalsorteerbedrijven en puinbrekers niet altijd even goed opgeleid zijn om asbest te herkennen. Met onze opleiding Deskundig Asbest Acceptant leert u hoe u asbest kunt herkennen en hoe u vervolgens moet handelen. Het ontvangen van asbestafval is gebonden aan acceptatievoorwaarden en ook hier brengen wij u uitvoerig van op de hoogte. De cursus wordt aansluitend afgesloten met een landelijk theoretisch examen. Indien u voor dit examen slaagt ontvangt u een certificaat met een geldigheidsduur van 10 jaar.

Inhoud van de cursus Deskundig Asbest Acceptant (DAA)

 • Wat is asbest; soorten, kenmerkende eigenschappen en uiterlijke kenmerken
 • Asbesthoudende toepassingen in gebouwen en objecten
 • Gezondheidsrisico’s
 • Herkenning van asbesthoudend materiaal in de diverse afvalstromen
 • Maatregelen bij constatering van asbestverdacht/asbesthoudend materiaal
 • Wetgeving
 • Mededeling onder Voorschriften
 • Acceptatievoorwaarden voor grond en puin bij inzamelstations, sorteerbedrijven, stortplaatsen
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen

Voor wie is de cursus Deskundig Asbest Acceptant bedoeld?

De cursus Deskundig Asbest Acceptant is bestemd voor werknemers die betrokken zijn bij de inzameling van afvalstoffen, zoals beheerders en assistent-beheerders van o.a. stortplaatsen, milieustraten, afvalsorteerbedrijven en puinbrekers.

Wat kun je verwachten van de cursus Deskundig Asbest Acceptant?

Na het behalen van het examen voldoet de cursist aan de eindtermen zoals opgesteld door Ascert en ontvangt hij/zij een certificaat met een geldigheidsduur van 10 jaar. Het certificaat wordt opgenomen in het centrale persoonsregister van Stichting Ascert. Een certificaathouder mag de titel “Door Ascert erkend Deskundig Asbest Acceptant” voeren. Aan het eind van de 1-daagse cursus en het examen is de DAA voldoende voorbereid om op een verantwoorde manier op het acceptatiepunt (controle)werkzaamheden uit te voeren.

Cursusinformatie

 • 1 cursusdag op locatie in Rotterdam
 • 08:00 – 15:00 uur met aansluitend examen
 • Certificaat + pasje
 • Inclusief cursusmateriaal
 • Inclusief lunch