Boek telefonisch:

010 737 1700

Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA) cursus herhaling + examen

€1184,- exc. BTW


 • Gratis gezonde lunch

Eerstvolgende cursus:

Orbi Opleidingen wordt gewaardeerd

 • 4.7 / 5 op Google

 • 4.5 / 5 op Springest

 • 4.5 / 5 op Edubookers

Cursus specificaties
Cursus duur:
Taal cursus:
Certificerings instantie:

Wat is de functie van DTA?

De Deskundige Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA) is verantwoordelijk voor de veilige uitvoering van alle voorkomende asbestverwijderingswerkzaamheden, van de inrichting van het werkgebied/containment tot de te hanteren werkwijzen bij het verwijderen van asbesthoudende materialen en de communicatie met betrokkenen. De DTA moet de risico’s kunnen beoordelen en ter voorkoming van asbestvezelemissie maatregelen nemen dan wel er op toe te zien dat dit gebeurt. De DTA ziet toe op een zorgvuldige en correcte uitvoering van de maatregelen en moet bij incidenten c.q. calamiteiten aanvullende maatregelen treffen. Hij is ook verantwoordelijk voor het zorgvuldig bijhouden van het logboek, waar onder andere de werk- en rusttijden van iedere werknemer in vermeld moeten worden. Als de werkzaamheden zijn gedaan en de maatregelen zijn getroffen, moet de DTA bij oplevering aan de opdrachtgever aan kunnen geven welke maatregelen zijn getroffen en waar zich (afgeschermd of geïsoleerd) nog asbest bevindt.

Van de DTA wordt verwacht dat hij na de opleiding:

 • een mondelinge instructie of voorlichting kan verzorgen;
 • toezicht kan houden op de werkzaamheden en zo nodig corrigerend kan optreden;
 • asbestverdachte materialen kan herkennen; en
 • tijdens het praktijkexamen logboekregistraties kan bijhouden

Inhoud van de DTA herhaling cursus

 • Asbestherkennen aan de hand van foto’s en monsterpotjes
 • De actuele wet- en regelgeving (o.a. Arbo-wet en wet milieubeheer)
 • Gezondheidsrisico’s
 • Asbestinventarisaties beoordelen
 • Werken volgens het werkplan en werken met een logboek
 • Presenteren van een asbestverwijderingswerk aan een opdrachtgever
 • Instructies geven en indien nodig corrigeren
 • Het leiden van een sanering

Voor wie is de DTA herhaling cursus bedoeld?

De DTA herhaal cursus is bedoeld voor medewerkers die leiding willen geven aan asbestverwijderingsprojecten. Deelnemers moeten in het bezit zijn van het geldig DTA certificaat.

Wat wordt van u verwacht?:

 • De facefit-test mag niet langer dan een jaar geleden afgenomen zijn.
 • Minimum leeftijd is 18 jaar.
 • De cursist moet de Nederlandse taal in woord en geschrift machtig zijn.
 • De cursist kan aantonen dat hij het tweede deel van het online instructieprogramma “adembescherming” heeft afgerond.
 • Het DTA certificaat mag niet langer dan 1 jaar verlopen zijn.
 • Kandidaat is niet opgenomen in de lijst van ingetrokken certificaathouders.

Wat kunt u verwachten?

Na het behalen van het examen voldoet de cursist aan de eindtermen zoals opgesteld in bijlage XIIIc (SC-510) en ontvangt opnieuw een certificaat met een geldigheidsduur van 3 jaar.

Aan het eind van de 2-daagse “opfris” cursus en het examen is de DTA voldoende voorbereid om leiding te geven aan asbestverwijderingswerkzaamheden.

Cursusinformatie

 • 2 Cursusdagen op locatie in Rotterdam (1 dag theorie en 1 dag praktijk) (+ examen)
 • 08:00 – 15:00 uur
 • Certificaat + pasje
 • Inclusief cursusmateriaal
 • inclusief lunch