Boek telefonisch:

010 737 1700

Deskundig asbestverwijderaar 2 (DAV-2) cursus + examen

€664,- exc. BTW


 • Gratis gezonde lunch

Eerstvolgende cursus:

Orbi Opleidingen wordt gewaardeerd

 • 4.7 / 5 op Google

 • 4.5 / 5 op Springest

 • 4.5 / 5 op Edubookers

Cursus specificaties
Cursus duur:
Taal cursus:
Certificerings instantie:

Nadat je als DAV-1 je praktijkperiode met succes hebt afgerond, mag je deelnemen aan de opleiding tot DAV-2. De opleiding zal vooral bestaan uit het op de juiste wijze (emissie-arm) verwijderen van asbesthoudend materiaal en het goed verpakken daarvan. Ook wordt er aandacht besteed aan het uitsluizen en het transport van asbest. Als DAV-2 moet je ook op de hoogte zijn van de maatregelen die je moet nemen in geval van calamiteiten.

Voor de DAV-2 zijn 4 kerntaken vastgelegd

 • Inrichten van het werkgebied
 • Persoonlijke veiligheid waarborgen
 • Asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoeren
 • Decontamineren

Inhoud van de DAV-2 cursus doorstroom

 • Asbestherkennen aan de hand van foto’s en monsterpotjes
 • De actuele wet- en regelgeving (Arbo-wet en wet milieubeheer)
 • Gezondheidsrisico’s
 • Gebruik van gereedschappen en machines
 • Werken volgens het werkplan
 • Oefenen met technieken om asbest “vezelarm” te verwijderen en af te voeren

Voor wie is deze DAV-2 cursus?

De cursus is bedoeld voor medewerkers die asbest verwijderen en die eerst een DAV-1 cursus hebben gevolgd.

Cursisten kunnen alleen deelnemen aan de cursus DAV-2 als zij aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De facefit-test mag niet langer dan een jaar geleden afgenomen zijn.
 • Minimum leeftijd is 18 jaar.
 • De cursist moet de Nederlandse taal minimaal in woord machtig zijn.
 • De cursist kan aantonen dat hij het eerste deel van het online instructieprogramma “adembescherming” heeft afgerond.
 • Het ‘oude’ DAV-certificaat mag niet langer dan 1 jaar verlopen zijn.
 • Kandidaat is niet opgenomen in de lijst van ingetrokken certificaathouders.

Wat kunt u verwachten van deze DAV-2 cursus?

Na het behalen van het examen voldoet de cursist aan de eindtermen zoals opgesteld in bijlage XIIIc en ontvangt een certificaat met een geldigheidsduur van 3 jaar.

Aan het eind van de 1-daagse cursus en het examen is de DAV-2 voldoende voorbereid om zelfstandig, onder toezicht van een DTA, asbestwerkzaamheden uit te voeren.

Cursusinformatie

 • 1 cursusdag op locatie in Rotterdam (+ examen)
 • 08:00 – 15:00 uur
 • Certificaat
 • Inclusief cursusmateriaal
 • Inclusief lunch