Boek telefonisch:

010 737 1700

Instructie Risicoklasse 1 asbestverwijdering

€225,- exc. BTW


 • Gratis gezonde lunch

Eerstvolgende cursus:

Orbi Opleidingen wordt gewaardeerd

 • 4.7 / 5 op Google

 • 4.5 / 5 op Springest

 • 4.5 / 5 op Edubookers

Cursus specificaties
Cursus duur:
Taal cursus:
Certificerings instantie:

Instructie Risicoklasse 1 Asbestverwijdering

Asbestverwijderingswerkzaamheden kunnen uitgevoerd worden in risicoklasse 1, 2 of 2A. Deze risicoklasse-indeling is onder andere gebaseerd op het soort asbest en op de aard en staat van de asbesthoudende toepassing (bv. zitten de vezels goed vast in het materiaal of komen ze juist makkelijk vrij? Is de toepassing beschadigd? Hoe is het bevestigd?) De asbesthoudende producten die men zonder breuk of beschadiging kan verwijderen vallen in risicoklasse 1. Om deze toepassingen te verwijderen hoeft een bedrijf niet gecertificeerd te zijn, maar in het Arbeidsomstandighedenbesluit staat beschreven dat werknemers die asbest verwijderen in risicoklasse 1 wel moeten zijn voorgelicht. Na het bijwonen van de cursus beschikt de cursist over voldoende kennis en vaardigheden om werkzaamheden in risicoklasse 1 veilig uit te kunnen voeren.

Volg de asbestinstructie voor risicoklasse 1 werkzaamheden

In deze cursus krijgen aannemers, glaszetters en iedereen die asbestwerkzaamheden uitvoert die onder risicoklasse 1 vallen, instructie over hoe je veilig werkt met asbest in het werkgebied. Vooral voor medewerkers in een asbestgebied die niet specialistisch zijn opgeleid om met asbest te werken, is het erg nuttig en veilig om te leren wat asbest is, hoe je het herkent en hoe je er mee om moet gaan. Tijdens deze instructie leer je welke risico’s er zijn en welke maatregelen je moet treffen om deze risico’s te beperken. Na afronding van de instructie ontvang je binnen enkele werkdagen het digitale bewijs van deelname: ‘asbestinstructie voor risicoklasse 1 werkzaamheden’.

Inhoud van de asbestinstructie voor risicoklasse 1 werkzaamheden

 • Wat is asbest en welke soorten zijn er
 • Arbowetgeving
 • Herkennen van asbestverdacht materiaal
 • De risico’s van het werken met asbest.
 • De richtlijnen voor het veilig verwijderen en afvoeren van asbest.
 • Gezondheidsrisico’s
 • Werkinstructie en het belang daarvan
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Ontsmettingsprocedure
 • Wat te doen bij calamiteiten

Voor wie is de asbestinstructie voor risicoklasse 1 werkzaamheden?

Medewerkers die ingezet worden bij risicoklasse 1 asbestverwijderingsprojecten, zoals installateurs, monteurs van de verschillende leidingnetten (gas, water en licht), timmerlieden en slopers. Na het volgen van de cursus ontvangen uw medewerkers een verklaring van deelname. Deze verklaring kan men overleggen gedurende controles van o.a. de Inspectie SZW.

Cursusinformatie

 • 1 cursusdag op locatie in Rotterdam
 • 08:00 – 15:00 uur
 • een bewijs van deelname ‘asbestinstructie voor risicoklasse 1 werkzaamheden’
 • Inclusief cursusmateriaal
 • Inclusief lunch