Werken in verontreinigde grond

Onze klanten geven ons
Bekijk de 58 reviews
voor en door professionals

Cursussen voor werken in verontreinigde grond

Vloeistoffen en materialen die niet van nature in onze bodem of grondwater voorkomen, kunnen schadelijk zijn (bodemverontreiniging). Werken in verontreinigde grond brengt risico's met zich mee en daarom zijn er strenge regels opgesteld om u en het milieu te beschermen. Door een training bij ons te volgen kunt u de risico's beperken en leert u om veilig te werken. Bijvoorbeeld door extra maatregelen te nemen of meer aandacht te besteden aan bepaalde aspecten van uw werkzaamheden.

Operationeel medewerker (OPM)

Operationeel medewerker (OPM)

€ 150,-
Inschrijven
DLP Cursus: Deskundig Leidinggevende Projecten

DLP Cursus: Deskundig Leidinggevende Projecten

€ 475,-
Inschrijven
Gasmeten

Gasmeten

€ 425,-
Inschrijven
R-DLP

R-DLP

€ 295,-

Wat kunt u verwachten?

  • Na het volgen van de cursus bent u degelijk voorbereid op het centrale examen bij CROW. Een onderdeel van de cursus is een uitgebreid proefexamen. Het examen vindt plaats in Nieuwegein en moet u zelf regelen (wij kunnen u daarbij helpen indien gewenst)
  • Cursusduur:

-  één dag voor DLP-ers

- drie dagen voor werknemers die geen vooropleiding tot DLP hebben

  • Cursustijden: 08.00 uur – 15.00 uur
  • Inclusief lunch en koffie/thee
Inschrijven

Werken in verontreinigde grond

Bodemverontreiniging is de term die wordt gegeven aan stoffen of materialen die van nature niet in de bodem of het grondwater voorkomen. Deze stoffen kunnen leiden tot schade aan de gezondheid van mensen en tot schade aan het ecosysteem. Bodemverontreiniging is een vorm van milieuvervuiling.

Verontreinigingen worden vooral veroorzaakt door de onzorgvuldige omgang met schadelijke stoffen en het – legaal of illegaal, storten van (vuilnis) afval. Daar zijn veel voorbeelden van te vinden. Huizen in oude steden staan vaak op een metershoge laag die gevormd is door het eeuwenlang storten van stadsafval. In die laag ligt huisvuil en bouwresten van huizen, maar ook afval van kleine vervuilende industrieën als leerlooierijen en verffabrieken.

De verantwoordelijkheid van de DLP

Soms moet er in die vervuilde bodem gewerkt worden. Dat is niet zonder risico. Daarom zijn er strenge regels bepaald voor het werken in verontreinigde grond. En een belangrijke taak bij dit werk is weggelegd voor de DLP. De DLP wordt ingezet bij bodemsaneringsprojecten of bij werken in de bodem waar een verhoogd risico op blootstelling van gevaarlijke stoffen bestaat. De DLP ziet er op toe dat medewerkers zich houden aan de regels en afspraken. Hij controleert en waarborgt de veiligheid op de werkplek.

Offerte aanvragen010 - 737 17 00

Vragen over onze cursussen?

Onze adviseurs zitten elke dag tussen 8 en 17 uur klaar om u te helpen.