Boek telefonisch:

010 737 1700

Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA) cursus + examen

Op zoek naar een DTA Cursus, DTA Training of DTA Opleiding? DTA staat voor Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering. Leer als leidinggevende te werken aan asbestverwijderingsprojecten. Wat is de functie van Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA)? De Deskundige Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA) is verantwoordelijk voor de veilige uitvoering van alle voorkomende asbestverwijderingswerkzaamheden, van de inrichting van het werkgebied/containment tot de te hanteren werkwijzen bij het verwijderen van asbesthoudende materialen en de communicatie met betrokkenen. Hij/zij moet de risico’s kunnen beoordelen en, ter voorkoming van asbestvezelemissie, maatregelen nemen dan wel er op toe te zien dat dit gebeurt.

Verder lezen →

Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA) cursus herhaling + examen

Wat is de functie van DTA? De Deskundige Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA) is verantwoordelijk voor de veilige uitvoering van alle voorkomende asbestverwijderingswerkzaamheden, van de inrichting van het werkgebied/containment tot de te hanteren werkwijzen bij het verwijderen van asbesthoudende materialen en de communicatie met betrokkenen. De DTA moet de risico’s kunnen beoordelen en ter voorkoming van asbestvezelemissie maatregelen nemen dan wel er op toe te zien dat dit gebeurt. De DTA ziet toe op een zorgvuldige en correcte uitvoering van de maatregelen en moet bij incidenten c.

Verder lezen →