Boek telefonisch:

010 737 1700

VIL VCU cursus

€199,- exc. BTW


 • Gratis gezonde lunch
 • Cursus + examen in 1 dag

Eerstvolgende cursus:

Orbi Opleidingen wordt gewaardeerd

 • 4.7 / 5 op Google

 • 4.5 / 5 op Springest

 • 4.5 / 5 op Edubookers

Cursus specificaties
Cursus duur: 1 dag
Taal cursus: Nederlands
Certificerings instantie: VCA Infra

VIL-VCU is een bedrijfs- of procescertificering en betekent: Voor Intercedenten en Leidinggevenden VGM (Veiligheid, gezondheid en milieu) Checklist Uitzendbureaus. Deze certificering is speciaal bedoeld voor medewerkers van uitzendbureaus die verantwoordelijk zijn voor de plaatsing van personeel bij hun opdrachtgevers. Medewerkers van uitzendbureaus die personeel willen plaatsen bij VCA gecertificeerde ondernemingen moeten een VIL-VCU diploma hebben. Zij kunnen hiermee aantonen dat zij voor de medewerker de veiligheid op werkvloer willen bevorderen, de gezondheid van de medewerker willen beschermen en schadelijke invloeden van de bedrijfsvoering op het milieu zoveel mogelijk willen beperken.

Voor wie is de cursus bedoeld?

Deze VIL-VCU cursus is bedoeld voor iedereen die werkt als intercedent of leidinggevende van een uitzendorganisatie. U geeft met dit certificaat aan dat u op de hoogte bent van de veiligheidseisen zoals die gesteld worden aan personeel bij VCA-gecertificeerde bedrijven. De VIL-VCU cursus bevat, naast de reguliere VOL-VCA, nog unieke (op de intercedenten toegesneden) kennis over wetgeving en verantwoordelijkheden in de relatie ‘inlener – uitzendorganisatie – uitzendkracht’.

Doel van de cursus

Na de cursus beschikt u over de kennis over veiligheid, gezondheid en milieu en kunt u deze kennis toepassen in het belang van uw uitleenkrachten. U kent de wet- en regelgeving, de risico’s van het uitzendwerk en de specifieke situatie bij de inlener. Na het volgen van de cursus bent u in staat om uw uitzendkrachten gedegen voor te bereiden op wat zij bij hun aanstaande werkgever(s) kunnen verwachten.

Inhoud van de cursus

 • Wet- en regelgeving
 • Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en plan van aanpak
 • Relatie inlener – uitzendorganisatie – uitzendkracht
 • Gevaarlijke stoffen
 • Brand en explosie
 • Werken met elektriciteit
 • Bedrijfsnoodplan
 • VCA-certificering
 • Gereedschappen en machines
 • PBM Vóór het examen wordt uw kennis getoetst d.m.v. een proefexamen.

Cursusinformatie

 • 1 Cursusdag op locatie in Rotterdam
 • Aansluitend examen
 • 07:30 uur – 15:30 uur
 • Certificaat + pasje
 • Inclusief lunch