Boek telefonisch:

010 737 1700

Wat is een deskundig asbestverwijderaar (DAV)?


De Deskundig Asbestverwijderaar voert onder toezicht van een Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA) asbestverwijderingswerkzaamheden uit, zowel in binnen- als buitensituaties.

Het traject om asbestverwijderaar te worden bestaat uit twee gedeelten. Eerst volg je een tweedaagse opleiding tot DAV 1. Hier leer je veel over de stof asbest, maar vooral over de risico’s van asbest en hoe jij je daartegen kunt beschermen. Als je slaagt voor het examen, ga je een praktijk-oefenperiode in. Je wordt daarin begeleid door een Deskundig Toezichthouder (DTA) en vaak ook een DAV 2. Ook word je gekoppeld aan een mentor, die je ondersteunt tijdens deze periode.

Een DAV-1 hoeft nog niet alle voorkomende werkzaamheden bij asbestverwijdering te beheersen.

Voor de DAV 1 zijn 3 kerntaken vastgelegd:

  • Inrichten van het werkgebied
  • Persoonlijke veiligheid waarborgen
  • Decontamineren (dit is het op een veilige manier betreden van het werkgebied en vervolgens, na het werk, ook weer veilig verlaten van het werkgebied)

In het kort komt dit erop neer dat je leert hoe je met je adembeschermingsmiddelen moet omgaan. Verder leer je hoe je het werkgebied moet inrichten en hoe je op een veilige manier het werkgebied kunt betreden, maar vooral ook verlaten (er mag geen vezel mee naar buiten komen).

Omdat je ook nog andere risico’s kunt tegenkomen, wordt ook aandacht besteed aan het veilig omgaan met bijvoorbeeld machines en gereedschappen.