Boek telefonisch:

010 737 1700

VCA Basis cursus Arabisch

€295,- exc. BTW


Eerstvolgende cursus:

Orbi Opleidingen wordt gewaardeerd

 • 4.7 / 5 op Google

 • 4.5 / 5 op Springest

 • 4.5 / 5 op Edubookers

Cursus specificaties
Cursus duur: 1 dag
Taal cursus: Arabisch
Certificerings instantie: VCA Infra

Wist u dat VCA-gecertificeerde werkgevers moeten regelen dat hun eigen werknemers alsook tijdelijke arbeidskrachten (uitzendkrachten en ZZP-ers) in het bezit van een B-VCA certificaat moeten zijn? Het is een veelgevraagde functie-eis om in het bezit van een B-VCA certificaat te zijn. Daarom is het, wanneer u werkt in gevaarlijke werkomstandigheden, van essentiële belang om een VCA cursus Arabisch te volgen. Hiermee kunt u aantonen bekwaam te zijn in het uitvoeren van gevaarlijke werkzaamheden. Orbi Opleidingen is een opleider die werkt volgens de eisen van VCA en zowel de cursus als het examen aanbiedt in uw taal. De VCA cursus Arabisch is speciaal gericht op Arabisch sprekende cursisten en wordt gegeven door een Arabisch sprekende docent. Daardoor verhoogt het slagingspercentage. De B-VCA Arabisch bestaat uit kennis over onder meer de Nederlandse wet- en regelgeving, het herkennen van onveilige situaties en het treffen van maatregelen ter voorkoming van ongevallen.

Doel van de cursus

Na het volgen van de cursus ben u volledig op de hoogte van alle basiskennis, zoals gesteld in de VCA-eindtermen. Nog voor het examen wordt uw kennis getoetst d.m.v. een proefexamen.

Inhoud van de cursus VCA Arabisch

Hieronder volgen de onderwerpen die aan bod komen tijdens de VCA cursus Arabisch:

 • Wetgeving
 • Risico’s en preventie
 • Gevaarlijke stoffen
 • Brand en explosie
 • Werken op hoogte
 • Werken met elektriciteit
 • Besloten ruimten
 • Gereedschappen en machines
 • PBM

Cursusinformatie

 • De cursus en het examen in het Arabisch
 • 1 Cursusdag op locatie in Rotterdam
 • Inclusief lunch
 • Aansluitend examen
 • 08:00 uur – 15:30 uur
 • Certificaat