Boek telefonisch:

010 737 1700

SOG cursus Onafhankelijke Adembescherming

€380,- exc. BTW


 • Gratis gezonde lunch
 • Cursus + examen in 2 dagen

Eerstvolgende cursus:

Orbi Opleidingen wordt gewaardeerd

 • 4.7 / 5 op Google

 • 4.5 / 5 op Springest

 • 4.5 / 5 op Edubookers

Cursus specificaties
Cursus duur:
Taal cursus:
Certificerings instantie:

Werk jij of ga je incidenteel werken in een omgeving die niet geheel vrij gemaakt kan worden van gevaarlijke stoffen (dampen, gassen), dan is onze SOG-cursus “Werken met Onafhankelijke Adembescherming” iets voor jou. Ook medewerkers die werkzaamheden uitvoeren in een omgeving waarbij het zuurstofpercentage in de atmosfeer lager is dan 19%, hebben veel baat bij onze cursus. Het werken met adembescherming is een risicovolle taak waarvoor een instructie moet zijn gevolgd. Binnen de petrochemische sector moet dat een zogenaamd SOG-certificaat zijn.

Doel van de cursus

In deze cursus ‘werken met onafhankelijke adembescherming’ leer je hoe je veilig en verantwoord kan werken met deze adembeschermingsmiddelen. Je wordt vertrouwd gemaakt met het werken met diverse pers- en ademtoestellen, zodat je deze veilig kunt gebruiken. Na afloop van de cursus ‘onafhankelijke adembescherming conform SOG, leg je een examen af. Onze docenten zien erop toe, dat je het examen goed voorbereid kunt afleggen. Orbi Opleidingen verzorgt voor jou het gehele traject, van de cursus tot examen en het certificaat.

Inhoud van de cursus

Gedurende deze cursus wordt de kandidaat aangeleerd hoe hij verantwoord aan de slag kan met onafhankelijke adembescherming, zowel met autonome toestellen als met meerurenaansluiting (leeflucht) en slangen.

De cursus SOG Onafhankelijke adembescherming duurt 2 dagen. Tijdens deze cursus worden er zowel theorie- als praktijklessen gegeven.

Tijdens de theorielessen komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Brand en ontploffingsgevaren
 • Verstikking- en vergiftigingsgevaren
 • Wet en regelgeving
 • Werkduurberekening
 • Ademfysiologie
 • Inzetlimieten adembescherming
 • Werking en gebruik ademluchtsystemen
 • Werking en gebruik ademluchttoestellen
 • Begrippenkennis
 • Noodsituaties
 • Aansprakelijkheid en werkvergunningen
 • Constructieve eisen en besloten ruimten, mangaten
 • PBM’s, hygiëne en typen adembeschermingsmiddelen

Tijdens de praktijklessen komen de volgende onderwerpen aan bod

 • Bewegingstechnieken met de toestellen
 • Het uitvoeren van een persluchtcircuit en onderhoud/verzorging van het toestel
 • Gecontroleerde terugtocht
 • Monteren en demonteren van afsluiters
 • Hoe te handelen in noodsituatie

De opleiding wordt afgesloten met zowel een theorie- als een praktijkexamen. Zodra je het examen positief hebt afgerond, ontvang je een SOG certificaat Onafhankelijke Adembescherming met een geldigheidsduur van 3 jaar.

Wat wordt er van u verwacht?

Om deel te kunnen nemen aan de cursus SOG Onafhankelijke Adembescherming moet je:

 • minimaal 18 jaar oud zijn
 • in bezit zijn van een geldig VCA certificaat
 • een geldig legitimatiebewijs kunnen overleggen
 • de Nederlandse taal beheersen op minimaal B1 niveau
 • LET OP! Je dient vóór de cursus medisch geschikt verklaard te zijn door een keuringarts
 • persoonlijke beschermingsmiddelen (werkkleding, veiligheidsschoenen, helm en handschoenen) meenemen
 • Houd er rekening mee dat gezichtsbeharing niet toegestaan is, in verband met het dragen van een masker

Cursusinformatie

 • Groepsgrootte: minimaal 4 en maximaal 8 cursisten
 • 2 cursusdagen op locatie in Rotterdam
 • het examen vindt plaats in het middaggedeelte van de tweede dag
 • 08:00 – 15:00 uur
 • SOG Certificaat + pasje
 • inclusief cursusdocumentatie