Boek telefonisch:

010 737 1700

ADR Basis cursus

€420,- exc. BTW


 • Gratis gezonde lunch
 • Cursus + examen in 1 dag

Eerstvolgende cursus:

Orbi Opleidingen wordt gewaardeerd

 • 4.7 / 5 op Google

 • 4.5 / 5 op Springest

 • 4.5 / 5 op Edubookers

Cursus specificaties
Cursus duur:
Taal cursus:
Certificerings instantie:

ADR staat voor Accord Européen Relatif au transport international des marchandises, dangereus par route. Het is een vakbekwaamheidscertificaat voor chauffeurs die gevaarlijke goederen transporteren. Voor hen is dit certificaat onmisbaar.

Bij het vervoer van gevaarlijke stoffen kunt u denken aan tankcontainers met explosieve gassen en vloeistoffen. Maar ook cosmetische producten en reinigingsmiddelen vallen hieronder. En dan krijgt u dus te maken met de vrijstellingsgrens van het ADR-verdrag. Met het oog op de scherpe regelgeving, vragen steeds meer werkgevers dan ook naar chauffeurs die in het bezit zijn van het ADR basis certificaat. Deze basisopleiding is bovendien nodig voor aanvullende opleidingen op het gebied van het vervoer van gevaarlijke stoffen en goederen, zoals tankvervoer (capaciteit boven 3000 liter), klasse 1 (explosieve stoffen) en klasse 7 (radioactieve stoffen).

Voor wie is de cursus bedoeld?

De basiscursus ADR is bedoeld voor chauffeurs (in het bezit van rijbewijs C) die gevaarlijke stoffen ADR/VLG in stukgoed of als los gestort vervoeren, laden, lossen of transporteren. Deze opleiding telt mee voor veertien uur nascholing (theorie).

Doel van de cursus

Met dit ADR basis certificaat mag u stukgoedverpakkingen en verschillende niet verpakte gevaarlijke goederen, los gestort, in een container of voertuig vervoeren. U mag gevaarlijke stoffen in tank- of gascontainers vervoeren, mits inhoud per tank- of gascontainer niet boven de 3000 liter komt. Bij een voldoende beoordeling van het examen, krijgt de cursist het ADR-basis certificaat. Het certificaat is vijf jaar geldig.

Inhoud van de cursus

De cursus bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte en wordt afgesloten met een examen.

Theorie:

 • Wet- en regelgeving
 • Eigenschappen van gevaarlijke stoffen
 • Gevarenklassen van de verschillende stoffen
 • Eisen aan voertuigen en uitrusting
 • Regels voor het vervoeren, laden en lossen van gevaarlijke stoffen
 • Verplichte documenten bij het vervoer
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijk:

 • Maatregelen die u moet nemen bij een ongeval/incident
 • Eerste hulp verlenen

Cursusinformatie

 • 2 Cursusdagen op locatie in Rotterdam
 • Aansluitend theorie-examen
 • 07:00 – 15:00 uur
 • Certificaat + pasje
 • Inclusief cursusmateriaal
 • Inclusief lunch