Boek telefonisch:

010 737 1700

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Orbi opleidingen bv 2017 ARTIKEL 1: DEFINITIES 1.1 In deze leveringsvoorwaarden wordt onder “aanmelder/opdrachtgever” verstaan degene die zichzelf dan wel een ander aanmeldt voor een training bij Orbi Opleidingen bv, hierna te noemen opleider, en onder “deelnemer” degene die is aangemeld voor een training bij Orbi Opleidingen bv en/of aan een training bij Orbi Opleidingen bv deelneemt. 1.2 Onder training wordt verstaan een samenhangend geheel van georganiseerde didactische activiteiten vervat in trainingsmateriaal en/of scholing.

Verder lezen →

Disclaimer

Auteursrechten De auteursrechten op de inhoud van deze website behoren toe aan ons, Orbi Opleidingen tenzij we dat anders aangegeven hebben. U kunt aan de informatie op deze website geen rechten ontlenen. Juistheid verstrekte informatie We hebben aan de inhoud van onze website veel aandacht besteed, maar we kunnen niet uitsluiten dat deze onvolledigheden of fouten bevat. Hoewel we dit vervelend vinden, aanvaarden we daarvoor geen aansprakelijkheid. Wel vinden we het prettig als u ons wijst op eventuele fouten, zodat we die kunnen herstellen.

Verder lezen →

Privacy Verklaring

Orbi Opleidingen maakt gebruik van cookies. Als u meer wilt weten over de cookies die wij gebruiken, de gegevens die daarmee verzameld worden en over uw rechten op dit punt, lees dan ons Cookie Statement. Cookies zijn tekstbestandjes die met webpagina’s worden meegestuurd en door uw browser op uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeursinstellingen worden onthouden.

Verder lezen →

Privacy Verklaring

Hoe en waarom verzamelt Orbi Opleidingen persoonsgegevens? Orbi Opleidingen verzamelt persoonsgegevens bij de uitvoering van haar werkzaamheden. In de meeste gevallen gaat het om gegevens die zij opvraagt bij de betrokkene of die de betrokkene uit zichzelf verstrekt. Denk daarbij aan een eerste telefoongesprek tussen Orbi Opleidingen en een (potentiele) klant of aan de situatie dat een (potentiele) klant een mailtje stuurt aan Orbi Opleidingen. Bij de verwerking van persoonsgegevens gaat Orbi Opleidingen zo zorgvuldig mogelijk te werk.

Verder lezen →