Over deze cursus

DLP-R

€ 295,-

Een DLP cursus, training of opleiding volgen? Bij het werken in verontreinigde grond is er sprake van mogelijke blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Het is daarom belangrijk dat de veiligheid en gezondheid van de medewerkers gewaarborgd wordt. De nieuwe CROW-publicatie 400 “Werken in of met verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water” bevat alle kennis die daarvoor nodig is.

DLP Cursus: De DLP is de deskundige die continu op het werk aanwezig is en de veiligheid controleert en waarborgt.

Voor wie is deze DLP Cursus?

De opleiding DLP is bedoeld voor personen die de functie van DLP (gaan) uitvoeren conform de CROW 400 en voor bv. uitvoerders, calculators, veiligheidskundigen, milieukundigen en werkvoorbereiders.

Inhoud van de DLP cursus

 • Het in de praktijk kunnen toepassen van de CROW publicatie 400
 • Rol van de DLP in de praktijk
 • Arbo- en milieuwetgeving
 • Het toepassen van de arbeidshygiënische maatregelen
 • Kosten in relatie tot contractvormen UAV/RAW (bestekken)
 • Bodemonderzoek
 • Asbest en regelgeving
 • Veiligheidsklassen
 • Maatregelen in Basisklasse dan wel 1/2/3 T mogelijk in combinatie met 1/2 F
 • V&G-plannen ontwerp- en uitvoeringsfase
 • Invullen logboeken
 • Gezondheidskundige keuring
 • Instructie geven
 • luchtmetingen uitvoeren en interpreteren
 • Maatregelenpakketten praktisch toepassen
 • PBM en voorzieningen

Wat kunt u verwachten van deze DLP Cursus?

Na het volgen van de cursus ben u volledig op de hoogte van alle kennis, conform de CROW 400. U bent op de hoogte van de risico’s die zich voor kunnen doen en u kunt maatregelen treffen om de risico’s te beheersen. U bent op de hoogte van de geldende wet- en regelgeving. Tijdens de cursus wordt ook aandacht besteed aan asbest in de grond en hoe daar mee om te gaan.

Vóór het examen wordt uw kennis getoetst d.m.v. een uitgebreid proefexamen.

 • 2 Cursusdagen op locatie in Rotterdam
 • Aansluitend examen (na 15.00 uur)
 • 07:30 – 15:00 uur
 • Certificaat + pasje (5 jaar geldig)

Eerstvolgende cursussen

Plaats Datum Prijs
Rotterdam donderdag 24 december 2020 € ,-