R-DLP

Onze klanten geven ons
Bekijk de 57 reviews
Over deze cursus

R-DLP

€ 295,-

R-DLP (Geregistreerd Deskundig Leidinggevende Projecten)

Bij het werken in verontreinigde bodem of (water)bodem bestaat het risico van blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Daarom is het belangrijk dat er zorg en aandacht besteed wordt aan de veiligheids- en gezondheidsaspecten. Deze moeten voor de werknemers geborgd zijn. De nieuwe richtlijn CROW 400 “Werken in of met verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water” beschrijft een systematiek voor het bepalen van veiligheids- en gezondheidsrisico’s en de bijbehorende beschermende maatregelen. Kerngedachte daarbij is het risicogestuurd werken. Dit houdt in: het treffen van maatregelen waardoor risico’s worden voorkomen of beperkt.

Met de invoering van de nieuwe richtlijn CROW 400 zijn er ook een aantal zaken veranderd t.a.v. de deskundigheid. Hierin is bepaald dat bij de zwaardere veiligheidsklassen (Rood vluchtig, Zwart niet vluchtig en Zwart vluchtig) nu een R-DLP ingezet moet worden. De reguliere DLP wordt nu alleen ingezet bij de “lichtere” veiligheidsklassen. Aan de R-DLP worden extra eisen gesteld ten aanzien van het uitvoeren van bodemvochtigheids- en luchtkwaliteitsmetingen. Orbi Opleidingen bereidt je degelijk voor op het (externe) examen bij het CROW, wat bestaat uit een theorie- en een praktijkexamen.

Voor wie is deze R-DLP cursus bedoeld?

Met deze cursus word je voorbereid op het werken in de zwaardere veiligheidsklassen bij (water) bodemsaneringen. In principe hoef je geen vooropleiding te hebben (iedereen kan zich vrij inschrijven voor het examen), maar wij bevelen aan dat je minimaal DLP bent of eerst de reguliere DLP-cursus volgt. Je komt dan in ieder geval beter voorbereid op het examen.

Het is mogelijk om de R-DLP in één dag te doen als je al DLP bent. Wil je R-DLP worden en je bent nog geen DLP, dan bevelen wij de driedaags cursus aan (DLP + R-DLP).

Inhoud van de R-DLP-cursus

 • Het in de praktijk kunnen toepassen van de CROW 400 publicatie
 • Arbo- en milieuwetgeving
 • Taken van de veiligheidskundigen
 • Arbeidshygiënische strategie (AHS) beschermingsniveaus
 • Fasen in het bouwproces
 • V&G-plan
 • Controleren materiaal en materieel
 • Verrichten en interpreteren bodemvochtigheidsmetingen en luchtkwaliteitsmetingen
 • Handelen bij afwijkende of niet voorziene situaties
 • Herkennen van bodemvreemde materialen (waaronder asbest)
 • Zonering

 

Eerstvolgende cursussen

Plaats Datum Prijs
Rotterdam vrijdag 30 april 2021 € ,-
Rotterdam vrijdag 4 juni 2021 € ,-
Rotterdam vrijdag 25 juni 2021 € ,-
Rotterdam vrijdag 30 juli 2021 € ,-
Rotterdam vrijdag 30 juli 2021 € ,-
Rotterdam vrijdag 13 augustus 2021 € ,-
Rotterdam vrijdag 27 augustus 2021 € ,-
Rotterdam vrijdag 24 september 2021 € ,-