Boek telefonisch:

010 737 1700

VCA Basis cursus Tigrinya

€aanvraag,- exc. BTW


Eerstvolgende cursus:

Orbi Opleidingen wordt gewaardeerd

 • 4.7 / 5 op Google

 • 4.5 / 5 op Springest

 • 4.5 / 5 op Edubookers

Cursus specificaties
Cursus duur: 1 dag
Taal cursus: Tigrinya
Certificerings instantie: VCA Infra

Wist u dat VCA-gecertificeerde werkgevers moeten regelen dat hun eigen werknemers alsook tijdelijke arbeidskrachten (uitzendkrachten en ZZP-ers) in het bezit van een B-VCA certificaat moeten zijn? Het is een veelgevraagde functie-eis om in het bezit van een B-VCA certificaat te zijn. Daarom is het, wanneer u werkt in gevaarlijke werkomstandigheden, van essentiële belang om een VCA cursus Tigrinya - Nederlands te volgen. Hiermee kunt u aantonen bekwaam te zijn in het uitvoeren van gevaarlijke werkzaamheden. Omdat er tot op heden nog geen examen is voor de taal Tigrinya, moet het examen afgelegd worden in het Nederlands. Orbi Opleidingen biedt de cursus aan in uw taal, maar ook in het Nederlands. Er wordt veel geoefend met Nederlandse proefexamens, zoadat u optimaal bent voorbereid op het Nederlandstalige examen.

De VCA cursus Tigrinya - Nederlands is speciaal gericht op Tigrinya - Nederlands sprekende cursisten en wordt gegeven door een Tigrinya sprekende docent. Daardoor verhoogt het slagingspercentage. De B-VCA Tigrinya - Nederlands bestaat uit kennis over onder meer de Nederlandse wet- en regelgeving, het herkennen van onveilige situaties en het treffen van maatregelen ter voorkoming van ongevallen.

Doel van de cursus

Na het volgen van de cursus ben u volledig op de hoogte van alle basiskennis, zoals gesteld in de VCA-eindtermen. Nog voor het examen wordt uw kennis getoetst d.m.v. een proefexamen.

Inhoud van de cursus VCA Tigrinya - Nederlands

Hieronder volgen de onderwerpen die aan bod komen tijdens de VCA cursus Tigrinya - Nederlands:

 • Wetgeving
 • Risico’s en preventie
 • Gevaarlijke stoffen
 • Brand en explosie
 • Werken op hoogte
 • Werken met elektriciteit
 • Besloten ruimten
 • Gereedschappen en machines
 • PBM

Cursusinformatie

 • De cursus in het Tigrinya - Nederlandsen en het examen in het Nederlands
 • Meerdere cursusdagen op locatie in Rotterdam
 • Inclusief lunch
 • Aansluitend examen
 • 08:00 uur – 15:30 uur
 • Certificaat + pasje