BHV Cursus / Training volgen?

Wat is het nut van een BHV Cursus of BHV Training? We spreken over bedrijfshulpverlening (BHV) wanneer werknemers zelf georganiseerde hulp bieden in een bedrijf. Als de veiligheid en/of gezondheid van werknemers en eventuele bezoekers gevaar dreigt te lopen is het de taak van de BHV-er is om letsel en schade bij calamiteiten te voorkomen of zo veel mogelijk te beperken. Elke werkgever is wettelijk verplicht om bedrijfshulpverlening te borgen. “Borgen” betekent, dat er onder alle omstandigheden (dus ook in geval van bv. ziekte of verlof) doeltreffende hulp geboden moet kunnen worden. Een vast aantal BHV-ers per aantal werknemers is sinds 2007 losgelaten.

Wat is het voordeel van een BHV Cursus of BHV Training?

Een bedrijfshulpverlener (BHV-er) is verantwoordelijk voor brandbestrijding, EHBO en het begeleiden van een ontruiming. De BHV is het aanspreekpunt van de professionele hulpdiensten die ter plaatse komen. Wordt erkend aanspreekpunt door de BHV Cursus te volgen bij Orbi Opleidingen.

Bij Orbi Opleidingen kunt u de volgende cursussen volgen op locatie in Rotterdam:

BHV Cursus / Training volgen?