ADR staat voor Accord Européen Relatif au transport international des marchandises, dangereus par route. Het is een vakbekwaamheidscertificaat voor chauffeurs die gevaarlijke goederen transporteren. Voor hen is dit certificaat onmisbaar.

Bij het vervoer van gevaarlijke stoffen kun je denken aan tankcontainers met explosieve gassen en vloeistoffen. Maar ook cosmetische producten en reinigingsmiddelen vallen hieronder. En dan krijg je dus te maken met de vrijstellingsgrens van het ADR-verdrag. Met het oog op de scherpe regelgeving, vragen steeds meer werkgevers dan ook naar chauffeurs die in het bezit zijn van het ADR basis certificaat. Deze basisopleiding is bovendien nodig voor aanvullende opleidingen op het gebied van het vervoer van gevaarlijke stoffen en goederen, zoals tankvervoer (capaciteit boven 3000 liter), klasse 1 (explosieve stoffen) en klasse 7 (radioactieve stoffen).

 

Voor wie

De basiscursus ADR is bedoeld voor chauffeurs (in het bezit van rijbewijs C) die gevaarlijke stoffen ADR/VLG in stukgoed of als los gestort vervoeren, laden, lossen of transporteren. Deze opleiding telt mee voor veertien uur nascholing (theorie).

 

Inhoud van de cursus

Theorie:

 • Wet- en regelgeving
 • Eigenschappen van gevaarlijke stoffen
 • Gevarenklassen van de verschillende stoffen
 • Eisen aan voertuigen en uitrusting
 • Regels voor het vervoeren, laden en lossen van gevaarlijke stoffen
 • Verplichte documenten bij het vervoer
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijk:

 • Maatregelen die je moet nemen bij een ongeval/incident
 • Eerste hulp verlenen

 

Wat kunt u verwachten?

Bij een voldoende beoordeling van het examen, krijgt de cursist het ADR-basis certificaat. Het certificaat is vijf jaar geldig.

Met dit ADR basis certificaat mag u stukgoedverpakkingen en verschillende niet verpakte gevaarlijke goederen, los gestort, in een container of voertuig vervoeren. U mag gevaarlijke stoffen in tank- of gascontainers vervoeren, mits inhoud per tank- of gascontainer niet boven de 3000 liter komt.

De cursus bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte en wordt afgesloten met een examen.

 • 2 Cursusdagen op locatie in Rotterdam
 • Aansluitend theorie-examen
 • 07:00 – 15:00 uur
 • Certificaat + pasje