Inhoud van de DTA herhaal cursus

 • Asbestherkennen aan de hand van foto’s en monsterpotjes
 • De actuele wet- en regelgeving (o.a. Arbo-wet en wet milieubeheer)
 • Gezondheidsrisico’s
 • Asbestinventarisaties beoordelen
 • Werken volgens het werkplan en werken met een logboek
 • Presenteren van een asbestverwijderingswerk aan een opdrachtgever
 • Instructies geven en indien nodig corrigeren
 • Het leiden van een sanering

 

Voor wie is de DTA herhaal cursus bedoeld?

De DTA herhaal cursus is bedoeld voor medewerkers die leiding willen geven aan asbestverwijderingsprojecten. Deelnemers moeten in het bezit zijn van het geldig DTA certificaat.

Cursisten kunnen alleen deelnemen aan de cursus DTA herhaal als zij aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De facefit-test mag niet langer dan een jaar geleden afgenomen zijn.
 • Minimum leeftijd is 18 jaar.
 • De cursist moet de Nederlandse taal in woord en geschrift machtig zijn.
 • De cursist kan aantonen dat hij het tweede deel van het online instructieprogramma “adembescherming” heeft afgerond.
 • Het DTA certificaat mag niet langer dan 1 jaar verlopen zijn.
 • Kandidaat is niet opgenomen in de lijst van ingetrokken certificaathouders.

 

Wat kunt u verwachten?

Na het behalen van het examen voldoet de cursist aan de eindtermen zoals opgesteld in bijlage XIIIc (SC-510) en ontvangt opnieuw een certificaat met een geldigheidsduur van 3 jaar.

Aan het eind van de 2-daagse “opfris” cursus en het examen is de DTA voldoende voorbereid om leiding te geven aan asbestverwijderingswerkzaamheden.

 • 2 Cursusdagen op locatie in Rotterdam (1 dag theorie en 1 dag praktijk)
 • 07:00 – 15:00 uur
 • Certificaat + pasje

Terug naar het Asbest cursus overzicht.