Inhoud van de DAV 2 Cursus doorstroom

 • Asbestherkennen aan de hand van foto’s en monsterpotjes
 • De actuele wet- en regelgeving (Arbo-wet en wet milieubeheer)
 • Gezondheidsrisico’s
 • Gebruik van gereedschappen en machines
 • Werken volgens het werkplan
 • Oefenen met technieken om asbest “vezelarm” te verwijderen en af te voeren

 

Voor wie is deze DAV 2 Cursus?

De cursus is bedoeld voor medewerkers die asbest verwijderen en die eerst een DAV1 cursus hebben gevolgd.

Cursisten kunnen alleen deelnemen aan de cursus DAV2 als zij aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De facefit-test mag niet langer dan een jaar geleden afgenomen zijn.
 • Minimum leeftijd is 18 jaar.
 • De cursist moet de Nederlandse taal minimaal in woord machtig zijn.
 • De cursist kan aantonen dat hij het eerste deel van het online instructieprogramma “adembescherming” heeft afgerond.
 • Het ‘oude’ DAV-certificaat mag niet langer dan 1 jaar verlopen zijn.
 • Kandidaat is niet opgenomen in de lijst van ingetrokken certificaathouders.

 

Wat kunt u verwachten van deze DAV 2 Cursus (Deskundig Asbestverwijderaar 2)?

Na het behalen van het examen voldoet de cursist aan de eindtermen zoals opgesteld in bijlage XIIIc en ontvangt een certificaat met een geldigheidsduur van 3 jaar.

Aan het eind van de 1-daagse cursus en het examen is de DAV2 voldoende voorbereid om zelfstandig, onder toezicht van een DTA, asbestwerkzaamheden uit te voeren.

 • 1 cursusdag op locatie in Rotterdam
 • 07:00 – 15:00 uur
 • Certificaat + pasje

Terug naar het Asbest cursus overzicht.