Inhoud van de cursus: DAV 1 Cursus

 • Wat is asbest en hoe ontstaat het?
 • Wat zijn de eigenschappen van asbest?
 • Gezondheidsrisico’s
 • Veilig en gestructureerd werken volgens de regels?
 • Het gebruik van de decontaminatieprocedure
 • Veilig werken met adembeschermingsmiddelen
 • Het verpakken van asbestafval volgens de regels

 

Voor wie is de DAV 1 Cursus?

De cursus DAV1 is bedoeld voor aankomende asbestsaneerders.

Cursisten kunnen alleen deelnemen aan de cursus DAV1 als zij aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De facefit-test mag niet langer dan een jaar geleden afgenomen zijn.
 • Minimum leeftijd is 18 jaar.
 • De cursist moet de Nederlandse taal minimaal in woord machtig zijn.
 • De cursist kan aantonen dat hij het eerste deel van het online instructieprogramma “adembescherming” heeft afgerond.
 • Kandidaat is niet opgenomen in de lijst van ingetrokken certificaathouders.
 • De aanvrager heeft in de voorgaande 24 maanden niet eerder een DAV1-certificaat behaald

 

Wat kunt u verwachten van deze DAV 1 Cursus (Deskundig Arbeidsverwijderaar 1)?

Aan het eind van de 2-daagse cursus en het examen is de DAV1 voldoende voorbereid om zijn praktijkperiode te starten. De belangrijkste zaken voor de DAV1 zijn het juiste gebruik van zijn ademhalingsbeschermingsmiddelen en het doorlopen van de decontaminatieprocedure. In het praktijkgedeelte van de opleiding wordt de cursist hier grondig op voorbereid.

 • 2 cursusdagen op locatie in Rotterdam (1 dag theorie en 1 dag praktijk)
 • 07:00 – 15:00 uur
 • Incl. examen
 • Certificaat + pasje