Inhoud van de DAV 2 Cursus herhaal

  • Asbestherkennen aan de hand van foto’s en monsterpotjes
  • De actuele wet- en regelgeving (Arbo-wet en wet milieubeheer)
  • Gezondheidsrisico’s
  • Gebruik van gereedschappen en machines
  • Werken volgens het werkplan
  • Oefenen met technieken om asbest “vezelarm” te verwijderen en af te voeren

 

Wat kunt u verwachten van deze DAV 2 Cursus herhaal (Deskundig Asbestverwijderaar 2)?

Na het behalen van het examen voldoet de cursist aan de eindtermen zoals opgesteld in bijlage XIIIc en ontvangt opnieuw een certificaat met een geldigheidsduur van 3 jaar.

Aan het eind van de 1-daagse cursus en het examen is de DAV2 opnieuw voldoende voorbereid om zelfstandig, onder toezicht van een DTA, asbestwerkzaamheden uit te voeren.

  • 1 cursusdag op locatie in Rotterdam
  • 07:00 – 15:00 uur
  • Certificaat + pasje